موقعیت : صفحه اصلی > شرح فعاليت هاي دفتر  
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
شرح فعاليت هاي دفتر

 دفتر امور آموزش در صنايع

بخشي از آموزشهاي سازمان در قالب آموزش در صنايع، ويژه شاغلين و در راستاي صيانت از نيروي كار و ارتقاء سطح مهارت آنان همگام با فن آوري هاي روز در قالبهايي به شرح زير انجام مي شود:
 
        
1 – آموزش ضمن كار و مديريت صنايع
         
اين آموزشها به منظور افزايش مهارت شاغلان در صنعت، در محل و در حين انجام كار واقعي، بدون جدا كردن شاغل از كار صورت مي گيرد.
 
حيطه فعاليت اين بخش به شرح زير مي باشد:
شناسايي روشهاي سرپرستي و مديريت در صنايع كشور و تعيين نيازهاي آموزشي مديران و سرپرستان صنايع جهت برنامه ريزي.
برنامه ريزي به منظور بررسي و اظهار نظر در خصوص درخواستهاي صاحبان صنايع و ارزيابان جهت برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مديريت صنايع در سطوح مختلف.
برنامه ريزي به منظور گسترش آموزشهاي ضمن كار با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط سازمان و خارج از سازمان.
راهنمايي صاحبان صنايع در زمينه طرح ها و برنامه ها ي آموزشي كارگران، كارشناسان و مديران در ضمن كار با كمك واحدهاي ذيربط.
شناسايي و استفاده از افراد متخصص در رشته هاي مختلف در صنايع جهت رفع نيازمنديهاي آموزش ضمن كار كارگران، كارشناسان و مديران واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي.
 
2- آموزش در مراكز جوار كارگاهي و بين كارگاهي
 
 
 
اين مراكز به منظور گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي و تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز صنايع ايجاد مي شوند و نسبت به آموزش رشته هاي مورد نياز، با نظارت و هدايت آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فعاليت مي نمايند.
مركز جوار كارگاهي مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي مستقل از جريان خط توليد بوده و هر واحد به تنهايي يا چند واحد بطور مشترك مي توانند آن را تاسيس و اداره نمايند و مركز آموزش بين كارگاهي مركزي است كه در بين دو واحد توليدي به منظور آموزش مهارتهاي شغلي توسط صنايع بزرگ ايجاد مي شود.
 
حيطه فعاليت اين بخش به شرح زير مي باشد:
-    برنامه ريزي به منظور حمايت از فعاليت آموزشي مراكز كارآموزي جوار كارگاهي  و بين كارگاهي از طريق تامين بخشي از مربيان مورد نياز آنها با رعايت مقررات مربوط.
-    هماهنگي به منظور تهيه استانداردها و جزوات آموزشي مراكز كارآموزي                جوار كارگاهي و بين كارگاهي با همكاري ساير دفاتر ذيربط.
-    برنامه ريزي و ايجاد ارتباط مستمر با مسئولين آموزش واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي جهت هماهنگي در اجراي دوره هاي آموزشي و رعايت استانداردهاي مصوب سازمان.
 
3- آموزش در بخش اصناف
 
با عنايت به اينكه بيشترين حجم شاغلين كشور را اصناف تشكيل مي دهد لذا اين دفتر، آموزش شاغلين واحدهاي صنفي را از نظر دور نداشته و همواره سعي نموده تا دوره هاي آموزشي مورد نياز ايشان را پس از نيازسنجي آموزشي برنامه ريزي و به اجرا درآورد. نتيجه حاصله از اين موضوع نيز چيزي نخواهد بود جز ارتقاء مهارت افراد، كاهش ضايعات، جلوگيري از سوانح، افزايش توليد و در يك كلمه افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي.
 
حيطه فعاليت در اين بخش به شرح ذيل مي باشد:
ارتباط با مديران و مربيان اصناف  به منظور بررسي نيازهاي آموزشي و ارائه راه حلهاي مناسب به آنها.
ارائه روش هاي آموزش هاي واحدهاي صنفي و اتحاديه ها و هماهنگ كردن برنامه اعزام مدرسان به اصناف و اتحاديه ها.
برنامه ريزي براي آموزش هاي ارتقاء مهارت مربيان آموزش اصناف .
تهيه و تدوين مطالب آموزشي موردنياز و تنظيم طرح درس و تكنيك اجراي آموزش هاي
مرتبط و ارائه آن به اصناف مربوطه.
 
 
بازديدکنندگان اين صفحه: 2650 | بازديدکنندگان امروز: 17 | کل بازديدکنندگان: 219237 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0.4330 ثانيه